Produkty

Infra ohřev

 

Infra ohřev –  je termín označující ohřev tzv. radiací (sáláním, zářením) ve formě elektromagnetických vln v infračerveném spektru (vlnová délka 0,7-10 µm). Elektromagnetické vlny vyzařované horkým objektem, se šíří prostorem a jsou absorbovány studeným objektem, kde  „rozvibrují“ jeho atomy a tím zvýší jeho teplotu.

Záření se šíří i vakuem, čehož se také využívá k ohřevu objektů ve vakuu. (Vlastní vakuum nelze ohřát.) Infra ohřev se využívá k ohřevu pevných látek a kapalin „na dálku“.  Infra ohřev plynů není účinný. Čím vyšší je teplota infra zářiče, tím větší je množství vyzařované energie.

Topná tělesa pro infra ohřev se vyrábí z vysokozatížených patron, z trubkových topných tyčí  nebo se aplikují  tělesa s otevřeným drátem.

Pro zvýšení podílu infra záření se v některých případech povrch těles upravuje (např. černá oxidace nebo silicating) z důvodů zvýšení emisivity, a tím i účinnosti.

Informace potřebné ke zpracování úloh  ohřevů předmětů radiací

 

 

Výhody a nevýhody

Výhody infra ohřevu:

  • Bezkontaktní ohřev – lze využít na pohybujících se výrobních linkách.
  • Rychlost ohřevu – v praxi je zhruba 3x rychlejší než ohřev prouděním.
  • Vysoká účinnost – neohřívá se okolní vzduch, účinek se koncentruje na ohřívaný objekt.

Nevýhody infra ohřevu:

  • Nelze aplikovat na objekty s nevyhovující emisivitou, kterou vykazují především lesklé předměty. Tyto naopak odrážejí infračervené vlny, a dají se tak použít ke směrování infra vln žádoucím směrem.